Dades de l'empresa

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

ROIG Tratamientos de Agua, S.L.
Domicili social:
Mas dels Cups, 5- 43130 TARRAGONA - Tèl: 657 997 273- email: aguasroig@gmail.com
C.I.F.: B-43861194

L'accés al lloc web www.aguasroig.com de ROIG Tratamientos de Agua, S.L. implica l'acceptació de totes les condicions següents:

 

Propietat Intel · lectual

Els continguts d'aquest lloc web, textos, imatges, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel · lectual i industrial a favor de ROIG Tratamientos de Agua, S.L.
Quedant per tant totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l'autorització expressa de ROIG Tratamientos de Agua, S.L.

Contingut del web

ROIG Tratamientos de Agua, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Actualització i modificació de la pàgina web

ROIG Tratamientos de Agua, S.L. es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics

ROIG Tratamientos de Agua, S.L. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de ROIG Tratamientos de Agua, S.L.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

Política de Privacitat i Protecció de Dades (LOPD)

ROIG Tratamientos de Agua, S.L. posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin posats en coneixement del referit titular, com a conseqüència de la utilització d'aquesta web ia causa d'enviaments al correu electrònic aguasroig@gmail.com que apareix com a contacte o bé sobre aquells
recaptades a través del nostre formulari de contacte, en estricte compliment amb el que preceptua la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades, que haguessin estat recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s'ha d'efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social de ROIG Tratamientos de Agua, S.L. o l'adreça de correu electrònic assenyalada com de contacte, indicant, en qualsevol dels casos, com referència "DADES PERSONALS" i el referit dret que pretenguin accionar, adjuntant còpia del seu Document Nacional d'Identitat.

Les dades registrades podrien ser utilitzades amb la finalitat d'efectuar estadístiques, la remissió de publicitat - fins i tot per mitjans electrònics -, la gestió d'incidències o la realització d'estudis de mercat, entre d'altres activitats.

Si s'escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només per al compliment de les fins assenyalades anteriorment i previ consentiment dels interessats, que s'entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de quinze dies des que facilitessin les seves dades. En qualsevol cas, l'assenyalat consentiment podrà ser revocable en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu social del titular, indicant com a referència "BAIXA DADES PERSONALS".

 

© Tots els drets reservats: ROIG - Tratamientos de Agua, S.L.

 
Empresa
Què és...?
Servei Tècnic
Productes
Contacte
Avís Legal
Política de Cookies 
© ROIG Tratamientos de Agua, S.L.- 2014

657 997 273