L'osmosi inversa és una tecnologia de purificació d'aigua mitjançant la qual s'aconsegueix un elevat percentatge de retenció de contaminants, dissolts i no dissolts (fins a un 99% de retenció de sals dissoltes).

Aquesta tecnologia s'utilitza des de fa molts anys en la indústria alimentària per a l'elaboració de les begudes refrescants, fabricació de gel, dessalinització d'aigua de mar (per exemple a Canàries), per preparar xarops, sèrums, injectables, productes homeopàtics, en definitiva, en tots els processos on es necessita aigua pura com a base.

La qualitat de depuració per osmosi inversa és tan eficaç que s'utilitza també per depurar la sang en diàlisi de ronyó.

 

 

L'osmosi és una mini estació depuradora que s'instal·la sota l'aigüera de la cuina , és un equip totalment compacte i de reduïdes dimensions.

Partint de la presa de l'aigua freda , l'aigua passa per un primer filtre que elimina les partícules sòlides ( fang , sorra , sediments , etc ... ) de fins a 5 micres de diàmetre . A continuació un segon filtre de carbó actiu s'encarrega d'eliminar productes químics com ara el clor.

Aquests dos filtres serveixen per protegir la part més important de la depuradora que és la membrana de l'osmosi inversa que actua com ronyó artificial expulsant cap al desguàs tot l'excés d'impureses i per un conducte independent envia al dipòsit d'acumulació l'aigua pura.

És un procés totalment físic on no intervenen productes químics , basat en l'osmosi natural que es dóna en les cèl · lules del nostre cos , en les fulles i arrels de les plantes per exemple : les arrels i les fulles dels arbres filtren mitjançant membranes semi - permeables les sals necessàries per a la seva alimentació i rebutja l'excés d'aigua . L'osmosi inversa fa just el contrari , rebutja mitjançant una membrana semi - permeable l'excés de sals i contaminants , i ens proporciona una aigua pura i equilibrada.

 

 

Les aigües naturals porten sals dissoltes , entre les quals es troben les sals de calci i magnesi (calç). Els bicarbonats dels elements anteriorment esmentats són els causants d'incrustacions en calderes, circuits de calefacció, rentavaixelles i rentaplats, a causa del augment de la temperatura la calç es precipita i s'incrusta .

És freqüent en instal·lacions l'obstrucció de serpentins de la calefacció, escalfadors i electrodomèstics per culpa de la calç. D'altra banda, el fet de tenir calç en les canonades i circuits on cal transmetre calor , provoca una reducció en el diàmetre de les canonades fins a la seva obstrucció i un increment en el cost energètic per escalfar l'aigua, pel fet que hi ha problemes de transmissió de l'energia.

La calç exerceix una determinada acció sobre els sabons que impedeix la formació d'escumes capaços d'englobar greixos i partícules de pols, entorpint la capacitat netejadora del sabó .

Una de les solucions a aquests problemes és la utilització d'aparells que eliminen el calci i el magnesi de l'aigua, anomenats descalcificadors. Aquests aparells funcionen mitjançant resines intercanviadores d'ions , que tenen per objecte la substitució de la calç per sal comuna , obtenint una composició idònia de l'aigua.

És un equip que reté la calç en la resina que un cop esgotada la expulsa al desguàs en el procés de regeneració de forma automàtica. Pren la sal del dipòsit i la introdueix en la resina lentament per enlairar la calç adherida a la resina i posteriorment esbandir amb aigua neta tot l'equip per al seu pròxim ús. Aquesta fase es programa a una hora que no sol haver consum d'aigua a la casa ( per exemple a les 02:00) i dura 2 hores aproximadament .

S'instal·la a la connexió de l'aigua d'entrada a l'habitatge i va equipat amb dos filtres: un és el d'entrada (esquerra) és de Sediments per retenir tota la brutícia en suspensió (el fang, la pols, les petites partícules, etc...) i altre és el de sortida (dreta) el Polifosfats que serveix per retirar la incrustació de calç que hi havia i anar restablint el diàmetre interior original de la canonada. D'altra banda i simultàniament, els Polifosfats formen una pel·lícula invisible a les canonades i instal·lacions que impedeix el contacte de l'aigua amb el metall , de manera que evitem possibles efectes secundaris de corrosió .

Empresa
Què és...?
Servei Tècnic
Productes
Contacte
Avís Legal
Política de Cookies 
© ROIG Tratamientos de Agua, S.L.- 2014

657 997 273